Co je to zdraví

Skutečné zdraví

Skutečné zdraví je stav, kdy nepřichází nemoci.

Nemoc je v prvé řadě obecný pojem. Nemusí mít podobu jenom fyzickou, ale i psychickou, duševní, sociální, finanční… Může to být cokoliv, co se nám v životě stane.

Cokoliv se nám v životě stane, vždycky je to pro nás v prvé řadě signál

Úkolem je najít skutečnou příčinu.
Ptát se, co mi to má říci?
Co mi to má napovědět?
Co jsem v minulosti dělal špatně?
Nebo co špatně dělám?
Nebo co se špatně dělat chystám?

Toto najít a toto napravit

Pokud se mi to povede, tak jak nemoc přišla sama od sebe, tak zase sama od sebe odejte.

Takže vždycky se soustředím na skutečnou příčinu.

Pokud bych se snažil jenom maskovat, kamuflovat, potlačovat důsledek, tak nic neřeším a nemoc vlastně odsouvám do budoucnosti, protože může přijít znovu a může přijít v mnohem horší podobě než přišla v tuto chvíli.

Všechno, co dělám, jak myslím, jak jednám, co vidím, se mi ukládá do podvědomí. Podvědomí pracuje jinak než vědomí. Někdy se nám do něho ukládají věci ve chvíli, kdy vůbec bychom si to neuvědomili. Stejnětak to, co se nám tam ukládá. Věc, která na úrovní vědomí mi může přijít, že je perfektní, do podvědomí se může uložit negativně. A naopak.

Vše se v podvědomí neustále shromažďuje, může to narůst do určité velikosti nebo se to může propojit s něčím jiným, co se mi aktuálně přihodí a v tu chvíli se to z podvědomí vrátí, vyplave to ven a v podobě nemoci.

Takže mým úkolem je, cokoliv v životě se mi přihodí, vždy hledat, co mi to má říci?
Co bych měl na sobě změnit?
Jak bych měl něco dělat jinak?
Jak bych měl jinak myslet?
Jak bych měl jinak jednat?

Takže skutečné zdraví je stav, kdy už nemoci nemusí přicházet…

Zdraví společnosti

Principy skutečného zdraví neplatí jen pro jednotlivce, ale zcela analogicky i pro jakoukoli skupinu lidí, stát nebo celé lidstvo. I každá společnost je současně tělo, duch i duše a jakákoli výzva, kterou dostane, je pro ni informací a velmi záleží, je-li nalezena a napravena skutečná příčina nebo jen zamaskován či potlačen způsob, jakým se nedostatek projevil.

Otázky pro skutečné zdraví v praxi

K dosažení jakéhokoliv cíle je možná výhodou teoretická znalost a chápání příslušných souvislostí a potřebných kroků, ale rozhodující je vždy jejich (vědomá či podvědomá) aplikace do praxe. Život přináší neustále nějaké úkoly a jejich včasné a správné rozeznání často není jednoduché ani pro člověka, který má velký kus cesty svého osobnostního i duchovního rozvoje již za sebou…

Cokoli nastane, mohou při orientaci pomoci některé základní otázky:

Jde o nemoc nebo o léčení?
Jde o potřebu duše nebo o abstinenční příznak?
Jsem teď a tady?
Je to spontánní nebo o to usiluji?
Jsem člověk nebo lidská bytost?

Případně některé pokročilé otázky:

Chápu vyšší záměr toho, co se děje?
Dávám věci čas a prostor?
Dotýkám se svým jednáním druhých?
Děje se to nebo to tvořím sám?
Volím svobodu nebo další program, kterého se v budoucnu budu zbavovat?

Následující: Doporučená komunikace