Vítejte

Skutečné zdraví

Portál věnující se souvislostem a skutečné prevenci všech oblastí zdraví. Klíčové myšlenky a principy. Doporučení pro postupnou práci na sobě.

Proč právě skutečné zdraví

  1. Skutečné zdraví je od slova skutek. Pro jeho dosažení je potřeba něco uskutečnit... Sám sobě se k něčemu zavázat... Jasně se rozhodnout a odpovídající disciplínu si s pokorou udržet.
     
  2. Skutečné zdraví je synonymum opravdové. To znamená, že není zdánlivé... Ani ne předstírané... Vždy klade důraz na podstatu (nebo ještě lépe Podstatu), nikoli na formu. Vychází z pochopení základních principů, jak vše souvisí mezi sebou a jakými se řídí zákonitostmi a pravidly. Jedná se o poznání, ke kterému se každý musí postupně samostatně dopracovat...

Proč tento portál skutečného zdraví

Skutečné zdraví je trvalé, ale trvalé zdraví být skutečné nemusí. Je to hlubší pojem, jde o principy a zákonitosti vyšší než jsme my lidé... Proto portál skutečného zdraví, jako nástupce portálu trvalého zdraví.

Každou (i tu největší) záhadu lze snadno pochopit, dívá-li se člověk správnýma očima a ze správného směru... Kolikrát jste si koupili něco, co bylo nějak přednastaveno? Seznamovali jste se nejprve a snažili pochopit a použít myšlenky a principy, podle kterých to již výrobce nebo autor přednastavil? Přijali jste je a teprve pak případně něco pozměnili nebo předělali? Anebo jste si vše okamžitě přenastavili podle svého? Obdobně základem skutečného zdraví je pochopení všeho tak, jak je stvořeno, jak spolu souvisí a jednota s tím (nebo ještě lépe Tím). Potom sama od sebe se dějí uzdravení a nemoci nepřichází vůbec.

Tato společnost je nemocná... Krize je všudepřítomná a celkový rozpad stále více viditelný. Dosáhli jsme sice obrovského vědecko-technického rozvoje, máme technologie, vyvinuli jsme materiály, ale přestali jsme používat srdce, přestali jsme používat zdravý rozum, navykli jsme si myslet a jednat mentalitou nároku, lpět na blahobytu, stále se někam honit, konzumovat a produkovat hromady odpadu a zcela ztratili úctu k základním hodnotám. Drancujeme přírodu... Jídlo leží na ulici... Hodnota druhého člověka klesá a úplně mizí... I přes veliký rozvoj medicíny jsme stále více nemocní, rodí se nám stále méně dětí a stále více nemocných nebo nějak postižených...

Tento aktuální stav je dlouhodobě neudržitelný... Stále se v běžných denních situacích setkávám s lidmi, kteří doteď nic nepochopili a vytrvale se snaží křečovitě držet toho starého... Kam to takto bude pokračovat? Dálnice postupně končí, ale my to nevidíme, vidět nechceme a jedeme po ní pořád dál... Dopadneme jako několik civilizací před námi (Starověký Egypt, Starověký Řím, Mayská říše, ...), které se nakonec úplně rozpadly anebo se (každý z nás sám za sebe i společnost jako celek) zavčas probudíme a na cestu ke skutečnému zdraví vydáme?

Pamatujte přitom ale prosím, že vše, co zde najdete, je pouze nápovědou a ukazatelem směru. Rozhodnout se pro skutečné zdraví a s příslušnou pokorou jít tou správnou cestoumusíte sami. Nikdo ani nic tam za vás nepůjde ani vás tam neponese...

Jmenuji se Petr Faltus. Narodil jsem se, vyrostl a žiji v Praze (🇨🇿).

Jsem: Vývojář software a hardware. Tester. Se znalostmi počítačových sítí, webu, databází a radioelektroniky. Mnohostranně nadaný. S multidimenzionálním myšlením. Mluvící německy, anglicky a rusky.

Mé zájmy jsou: zdraví, turistika, cyklistika, programování, počítačové sítě, databáze, elektrotechnika, radioelektronika, satelitní televize, satelitní rádio, cizí jazyky, železnice, tramvaje.

Má oblíbená města jsou: Praha, Zlín, Berlín, Innsbruck, Drážďany, Vídeň, Seattle (WA).

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.

Ing. Petr Faltus - Rozcestí mých webových stránek Ing. Petr Faltus - Rozcestí mých webových stránek

Následující: Co je to zdraví