Vítejte Zdraví Komunikace   Afirmace Knihy Videa   Osobnosti

Skutečné zdraví

Vítejte

Skutečné zdraví

Portál věnující se souvislostem a skutečné prevenci všech oblastí zdraví. Klíčové myšlenky a principy. Doporučení pro postupnou práci na sobě.

Proč právě skutečné zdraví

  1. Skutečné zdraví je odvozeno od slova skutek. Pro jeho dosažení je potřeba něco vykonat... Sám sobě se k něčemu zavázat... Jasně se rozhodnout a obrovskou disciplínu a pokoru si udržet.
     
  2. Skutečné zdraví je synonymum slova opravdové. To znamená, že není zdánlivé. A také, že není předstírané... Vychází z pochopení základních principů, jak vše souvisí mezi sebou a jakými se řídí zákonitostmi a pravidly. Vždy klade důraz na podstatu (nebo ještě lépe Podstatu), nikoli na formu. Jedná se o poznání, ke kterému se každý musí chtít postupně samostatně dopracovat...

Proč tento portál skutečného zdraví

Skutečné zdraví je trvalé, ale trvalé zdraví být skutečné nemusí. Je to hlubší pojem, jde o principy a zákonitosti vyšší než jsme my lidé... Proto portál skutečného zdraví, jako nástupce portálu trvalého zdraví.

Každou (i tu největší) záhadu lze snadno pochopit, dívá-li se člověk správnýma očima a ze správného směru... Kolikrát jste si koupili něco, co bylo nějak přednastaveno? A seznamovali jste se nejprve a snažili pochopit a využít myšlenky a principy, podle kterých to výrobce nebo autor přednastavil a pak případně něco změnit nebo dodělat? Anebo jste vše okamžitě přenastavili? Obdobně základem skutečného zdraví je návrat k přírodě a pochopení věcí tak, jak jsou stvořeny a jednota s nimi. Tím samo přichází uzdravení nebo nemoci nepřichází vůbec.

Tato společnost je nemocná... Krize je všudepřítomná a celkový rozpad rychlejší, než si dokážeme připustit. Dosáhli jsme sice obrovského vědecko-technického rozvoje, máme technologie, vyvinuli jsme materiály, ale navykli jsme si myslet a jednat mentalitou nároku, lpět na blahobytu, stále se někam hnát, konzumovat a produkovat hromady odpadu a zcela ztratili úctu k základním hodnotám. Drancujeme přírodu... Jídlo leží na ulici... Hodnota druhého člověka klesá a úplně mizí... I přes obrovský rozvoj medicíny jsme stále více nemocní, rodí se nám stále méně dětí a stále více nemocných nebo různě postižených...

Tento stav je dlohodobě neudržitelný... Dálnice postupně končí, ale my to nevidíme, vidět nechceme a jedeme po ní stále dále... Kam to takto bude pokračovat? Dopadneme jako několik civilizací před námi, které se nakonec úplně rozpadly anebo každý z nás sám za sebe i společnost jako celek se probudíme a vydáme na cestu ke skutečnému zdraví?

Pamatujte prosím, že tento portál je pouze nápovědou a ukazatelem směru. Rozhodnout se pro skutečné zdraví a s obrovskou pokorou jít tou správnou cestou už musíte sami. Nikdo ani nic tam za vás nepůjde ani vás neponese...

Já jsem: Vývojář software a hardware. Tester. Se znalostmi počítačových sítí, webu, databází a radioelektroniky. Mnohostranně nadaný. S multidimenzionálním myšlením. Mluvící německy, anglicky a rusky.

Mé zájmy jsou: zdraví, turistika, cyklistika, programování, počítačové sítě, databáze, elektrotechnika, radioelektronika, satelitní televize, satelitní rádio, cizí jazyky, železnice, tramvaje

Žiji v Praze.

Tato moje soukromá webová tvorba je k dispozici zcela zdarma. Pokud mě ale chcete finančně podpořit, přijmu to rád (momentálně jsem bez příjmů) a předem velice děkuji. Číslo mého příspěvkového účtu v rámci ČR je 375486596/2010, ze zahraničí ve formátu IBAN je CZ22 2010 0000 0003 7548 6596.

Rozcestí mých webových stránek Rozcestí mých webových stránek


 

  


💡 Každá nemoc je informace, že se mám nad sebou zamyslet a něco na sobě skutečně změnit.


© Petr Faltus - 2020