Doporučené osobnosti

Skutečné zdraví

Vzhledem k tomu, že skutečné zdraví je v první řadě otázkou myšlení, vnitřních emocí, rozhodování se a jednání, je nejvýznamnější prevencí trvalý osobnostní a duchovní rozvoj. A člověk se postupně mění a stává tím, jakými lidmi se obklopuje, koho studuje a od koho se učí.

Aby se změny časem skutečně dostavily, osobně se držím několika jednoduchých pravidel:
  • Vybírám si pouze učitele, kde dotyčný již něčeho prokazatelně prakticky dosáhl. Teorie nestačí…
  • Vyhýbám se ezoterice, biotronice, magii a okultismu.
    Pro trvalé a skutečné zdraví vždy hledám skutečnou příčinu a skutečnou podstatu.
  • Vše se děje jak má, každý je jedinečný a má vlastní cestu, takže se nic nesnažím bezhlavě kopírovat.
    Všechny osobnosti i jejich dílo jsou pro mě vždy jen příkladem a inspirací.

Bruno Gröning

Bruno Gröning Bruno Gröning byl známý zázračný německý léčitel, který se narodil 30. května 1906 v Gdaňsku a zemřel 26. ledna 1959 v Paříži.

Celý svůj život zasvětil Gröning druhým lidem a jejich uzdravování. K tomu docházelo spontánně i pouze jeho přítomností, po telefonu nebo zcela na dálku. Vždy ale opakoval, že sílu uzdravit se a klíč ke skutečnému zdraví má každý v sobě a nic vnějšího nepotřebuje. Klíčové je uvolnění, pochopení a přijetí jediného Boha, víra v Něj, napojení se na Něj a podstatné je úplné vynechání veškerých ezoterických a pohanských doplňků, které byly lidmi postupně přimíchány. Potom začne celým tělem procházet Heilstrom (léčivý proud), další dny se dostavuje Regelung (úprava, urovnání), které sice může znamenat bolesti a zdánlivé komplikace, ale to je v pořádku a následně vše odchází a člověk se sám od sebe uzdravuje. Mám to prakticky vyzkoušeno a takto mi to funguje.

Největší zásluhu na dnešním odkazu učení Bruno Gröninga měla rakouská učitelka paní Grete Häusler, která zasvětila veškerý svůj volný čas vzniku Bruno Gröning Freundeskreis (Kruhu přátel Bruno Gröninga), cestování po světě, postupné expanzi do mnoha zemí, vydávání materiálů v mnoha jazycích, návštěvám, přednáškám, atd.

Mezi nejdůležitější výsledky Bruno Gröning Freundeskreis patří precizní evidence uzdravení, u každého případu doložená lékařským vyšetřením a odbornou zprávou před a po použití uzdravujících technik.

K dispozici jsou Gröningovy originální přednášky z padesátých let (v němčině) a YouTube kanál Bruno Gröning Freundeskreis (v němčině, ale některá videa jsou doplněna českým popisem a českými titulky).

Páter František Ferda

Páter František Ferda Páter František Ferda byl známý jasnovidný kněz a léčitel, který se narodil 31. března 1915 ve Spáleném Poříčí a zemřel 7. července 1991 v Sušici.

Jako katolický kněz zasvětil páter Ferda celý svůj život pomoci lidem. Objevil v sobě jasnovidné schopnosti, kdy (i na dálku) dokázal za obrovského soustředění najít souvislosti mezi nemocí pacienta a nějakým jeho nesprávným životním návykem, škodlivou věcí v jeho okolí, atd. Byl mimořádný znalec bylin, které si sám uměl pěstovat a sušit.

Přestože jsem Páter Ferda - Recepty a doporučení, opsané z papírové kopie napsané v 80-tých letech minulého století na psacím stroji, zveřejnil na mých osobních stránkách Ing. Petr Faltus a těší se opravdu mimořádné návštěvnosti a oblibě, mějte prosím na paměti základní princip, že nemoc je vždy signál, vždy informace pro mě a já musím vždy věnovat pozornost hlavně hledání příčiny a tuto napravovat. Jakékoli ozdravné techniky a medikamenty (i přírodní jako zde bylinky) jsou jen případný doplněk. Pokud se budu plně soustředit hlavně na odstraňování důsledku (na potlačení symptomů), příčina zůstává a v budoucnu přijde znovu v jiné podobě. Jak známost pátera Františka Ferdy sílila, před jeho domem se denně hromadily stále větší a větší davy lidí, kteří toto absolutně netušili a jen čekali, že vše za ně vyřeší páter Ferda. Tomu zbývalo stále méně a méně času na odpočinek, minimum soukromí a sám začal mít díky nepřetržitému nasazení zdravotní problémy, které skončily rakovinou, na níž nakonec v sušické nemocnici František Ferda zemřel.

Pokud člověk najde a napraví skutečnou příčinu nemoci, její příznaky a důsledky dříve nebo později odejdou samy a vůbec se na ně soustředit nemusí. Mám to prakticky vyzkoušeno a bylinky například neznám ani jsem je nikdy nepotřeboval.

Sergej Nikolajevič Lazarev

Sergej Nikolajevič Lazarev Sergej Nikolajevič Lazarev je ruský filosof, badatel a léčitel, který se narodil 4. září 1952 v ruském Jejsku a dnes žije v Moskvě.

Zdravím a léčením nemocí se Lazarev zabýval již za minulého režimu. Je zajímavé, že v Sovětském svazu takové věci jako parapsychologie nebo léčitelství vůbec nebyly tabu a naopak zde existovaly výzkumné ústavy, kde se lidé obdarovaní těmito schopnostmi mohli v této oblasti účastnit nejrůznějších výzkumů a pokusů.

Jako mnoho léčitelů, začal Sergej Nikolajevič Lazarev biotronikou (léčením rukama). Plně se jí věnoval, až po nějaké době byl sám diagnostikován s těžkou rakovinou a podle odhadů lékařů mu zbývalo jen několik týdnů života. Tuto situaci s pokorou přijal, plně se odevzdal Bohu a nemoc nečekaně zázračně ustoupila. Tím položil základ celému svému životnímu dílu, které se zabývá přímými souvislostmi mezi myšlením, emocemi a jednáním člověka, jeho karmou, jeho zdravím a událostmi, kterými v životě musí procházet. Jako psychotronik je nyní pouze průvodcem, který jen hledá a jen pacientovi vysvětluje spojitosti mezi jeho nemocemi, událostmi v životě, jeho myšlením a jednáním a doporučuje změny, které by měl pacient na sobě sám aktivně uskutečňovat.

Na mé osobnostní a duchovní cestě jsem velmi vděčný, že jsem na dílo Sergeje Nikolajeviče Lazareva narazil a ze všech zdrojů právě z něj čerpám nejvíce. Důležitý je princip duality, zákon příčiny a důsledku, souvislosti u lpění na materiálnu a lpění na duchovnu, zobecnění pojmu nemoci, analogie dnešního myšlení a jednání některých lidí a rakovinové buňky, naplnění předpovědí dnešního vývoje a změn ve společnosti, atd. Jeho způsob diagnostiky a způsob léčení mám prakticky ověřen a funguje mi.

Přeloženo bylo několik řad knih, některé semináře na DVD a k dispozici je YouTube kanál Сергей Николаевич Лазарев (v ruštině).